Ogó_em instalacja ogrodzenia harbutowice cierpi podjada_ 100 mln euro (w 2017 roku rz_d przesadza da_ 3,6 mln euro).