Rozgraniczenia niniejszego agregatu kilkakrotnie s_ przestrzegane ze zgrzewanego przewodu, którego wielko__ pragnie wyjmowa_ co minimalnie cztery milimetry.my web blog: p_oty Do ogrodu